Разговори с Румен Стефанов, служител на КК "Труд"

Настоящите закони имат остра нужда от промяна
Правила
Уважавайте другите участници и се отнасяйте с тях така, както бихте желали те да се отнасят с вас!

Разговори с Румен Стефанов, служител на КК "Труд"

Мнениеот Борислав » 29 септември 2006, 18:26

През последната седмица проведох кратка кореспонденция с Румен Стефанов, служител на КК "Труд".
Тъй като смятам, че обсъжданите в писмата въпроси засягат цялото общество, а не само мен, реших да пусна всички писма във форума. Следват писмата:
Тема на писмата: AP Брой писма: 30

____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 9:05 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud

pls., open the attachment

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000,
Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg
moiata biblioteka i AP.doc 39K (Съдържанието на файла се намира в отделна нишка.)

____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 10:45 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

On 9/21/06, Rumen Stefanov / KK Trud wrote:
> pls., open the attachment

Здравейте!

Предполагам, че сте ми писали относно сайта Моята билиотека. Тъй като
цялото съдържание на сайта е на български, не виждам защо е трябвало
да ми пишете на английски в писмото си.

Второ, изпратили сте ми приложение в DOC формат. Тъй като не използвам
майкрософтски софтуер, имам проблеми при разчитането му. DOC форматът
е секретен и разработчиците на свободен софтуер срещат големи
трудности при създаването на програми за неговата обработка.

В бъдеще можете да ми изпращате приложенията си в някой от следните
свободни формати: чист текст, HTML, OpenDocument или PDF. Така ще сте
сигурни, че ще мога да прочета написаното.

За повече информация, вижте http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html

Сега за приложението към писмото ви.
Ще сваля текстовете, върху които ме уверявате, че държите някакви
права. Бих искал обаче да ми пратите и някакви документи, доказващи
твърденията ви. Сами разбирате, че няма как да бъда сигурен за това от
едно приложение в DOC формат.

Борислав Манолов


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 10:59 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Привет!

Благодаря за бързия и адекватен отговор. Мога да Ви предоставя копия от
договорите. За мен най-добре е да Ви ги покажа в оригинал, но това може
да стане само в наш офис.
Благодаря за коректността.

Поздрави,
Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 11:03 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Благодаря за бързия и адекватен отговор. Мога да Ви предоставя копия от
> договорите. За мен най-добре е да Ви ги покажа в оригинал, но това може да
> стане само в наш офис.

Здравейте!
За съжаление не ми е възможно да посетя някой от офисите ви.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 11:13 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

ОК. При това положение ще имам грижата да сканирам договорите и да Ви ги пусна по е-пощата.

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 3:16 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

Здравейте, отново!

В първото си писмо (Изх. № 0240/21092006) казахте, че Моята библиотека
нарушава Закона за авторското право и сродните му права (Закона).
Бихте ли уточнили точно коя част от Закона е нарушена.

В Закона също така пише: (начало на цитат)
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (1) Без съгласието на носителя
на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) възпроизвеждането на вече
публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други
образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или
с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски
цели;
11. предоставянето на достъп на физически лица до произведения,
намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при
условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;
(край на цитата)

Това не означава ли, че Моята библиотека има право да предоставя
достъп до произведенията, след като това не служи за търговски цели?

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 3:47 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Привет!

Нарушението на закона е в:

Раздел II. Имуществени права

Видове имуществени авторски права

Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него
произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите,
за които този закон разпорежда друго.

(2) За използването по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:

1. възпроизвеждане на произведението;

2. разпространението сред неограничен брой лица...

3. публичното представяне...

4. излъчването на произведението по безжичен път;

5. предаването на произведението чрез кабел или друго техническо средство;

6. публичното показване на произведение...

7. превеждането на произведението на друг език;

8. преработката на произведението...10. предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой
лица до произведението...


(3) Използването по ал. 2, т.3 до т.8 включително е налице, когато
посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението
да бъде възприето от неограничен брой лица.


Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на
произведението и за всяко поредно използване на същия вид.Глава пета. Свободно използване на произведения. Допустимост на
свободното използване

Чл. 23. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите,
посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на
произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското
право.Сигурно има и още, но си мисля, че тези са достатъчни.Виждам, че имате желание за диалог. Бих се радвал да се срещнем.


TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 3:55 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Нарушението на закона е в:
>
> Раздел II. Имуществени права
> [отрязано]

Благодаря ви. Ще се опитам да разбера членовете, които сте ми пратили.

> Виждам, че имате желание за диалог. Бих се радвал да се срещнем.

За съжаление не се намирам в България.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 21, 2006 at 4:26 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

ОК. Ще съм във Франкфурт 03-08.10. Иначе ще си пишем.
Поздрави

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 22, 2006 at 10:39 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Нарушението на закона е в:
>
> Раздел II. Имуществени права
>
> Видове имуществени авторски права
>
> Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него
> произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите,
> за които този закон разпорежда друго.
>
> (2) За използването по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
>
> 1. възпроизвеждане на произведението;
>
> 2. разпространението сред неограничен брой лица...
>
> 3. публичното представяне...
>
> 4. излъчването на произведението по безжичен път;
>
> 5. предаването на произведението чрез кабел или друго техническо средство;
>
> 6. публичното показване на произведение...
>
> 7. превеждането на произведението на друг език;
>
> 8. преработката на произведението...
>
>
>
> 10. предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой
> лица до произведението...
>
>
> (3) Използването по ал. 2, т.3 до т.8 включително е налице, когато
> посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението
> да бъде възприето от неограничен брой лица.
>
>
> Чл. 19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на
> произведението и за всяко поредно използване на същия вид.
>
>
>
> Глава пета. Свободно използване на произведения. Допустимост на свободното
> използване
>
> Чл. 23. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите,
> посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на
> произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското
> право.
>
>
>
> Сигурно има и още, но си мисля, че тези са достатъчни.

Здравейте!

Според мен (не съм адвокат), цитираните дотук членове биха били
нарушени, ако библиотеката уврежда законните интереси на носителя на
авторското право. Аз обаче все още съм на мнение, че чл. 24 от Закона
за авторското право и сродните му права позволява на Моята библиотека
публикуването на текстовете.

Можете ли да ми посочите и останалите нарушени членове?

Борислав


____________________________________________________________________________
Mon, Sep 25, 2006 at 11:11 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Привет!

В този конкретен случай, Труд представлява авторите/преводачите, тъй като
имаме "изключително право" върху произведенията им и за това цитирам
"имуществени права". Ако ти имаш съмнения и нещо, което мислиш че не е както
трябва, моля, сам да си направиш допитване до правист, просто не е моя
работа да тълкувам закона, аз съм го направил за онази част, която ни засяга
лично.

Това беше и нещото, за което предлагах да се видим. Вярвам, че си направил
нещо много хубаво, но там, където има АП и за тях нямаш разрешение или
договор - просто си ги нарушил. Много често авторите се съгласяват работите
им да се качат, но е въпрос на повече тичане и телефони.

Вярвам, че ако си помагаме взаимно и си сътрудничим (имам предвид хората,
които правим такива библиотеки) би било много повече от полза. Понякога е
въпрос само на един линк към друг сайт... Има много млади автори и
творчеството им едва ли ще види друга форма на "издаване" - за тях Интернет
е една добра възможност, но когато те си изкарват прехраната с това...

Закона за АП не е писан с цел финансова изгода на една организация. Писан е
за да защити автори, преводачи и т.н., да насърчи развитието на литературата
и културата. И без това хонорарите са им мизерни и държавата тотално е
абдикирала от проблемите им, и аз лично мисля, че когато произведенията им
се качват в Интернет без за това да се иска съгласието им, без за това да им
се заплаща, просто рискуваме с течение на времето да загубим много добри
преводачи и автори - трудът им е бил откраднат.

Ще ти дам един последен пример. Маркес у нас не е издаван от 20 години и
най-вероятно няма да бъде издаден. Преди 1989 г. Народна култура пускат
тираж без да имат разрешението за това и оттогава агенцията, която му държи
световните права дори не отговаря на писмата ни (аз лично съм им писал 5-6
пъти). Жалко.

Пак казвам, вярвам,ч е си направил нещо хубаво с тази библиотека, но винаги
има и още една гледна точка. Надявам се правилно да си ме разбрал и се
радвам, че има диалог.

Поздрави,
Румен

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Mon, Sep 25, 2006 at 7:49 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Вярвам, че ако си помагаме взаимно и си сътрудничим (имам предвид хората,
> които правим такива библиотеки) би било много повече от полза. Понякога е
> въпрос само на един линк към друг сайт...

Сътрудничеството е добро нещо, монополът - не. На колкото повече места
се срещат произведенията, толкова по-добре за читателите.
Връзките към сайтове са съставна част от мрежовите директории (или
каталози). За разлика от тях, библиотеката съдържа текстове, а не
връзки към такива.

> Има много млади автори и творчеството им едва ли ще види друга
> форма на "издаване" - за тях Интернет е една добра възможност, но
> когато те си изкарват прехраната с това...

Нужни са още малко подобрения в електронните разплащания и авторите ще
са способни да се издържат дори и само чрез публикации в Интернет.

> Закона за АП не е писан с цел финансова изгода на една организация. Писан е
> за да защити автори, преводачи и т.н., да насърчи развитието на литературата
> и културата.

Така е. Проблемът в момента е, че този и подобни нему закони се
използват именно за финансовата изгода на отделни организации
монополисти. Причислявам и КК "Труд" към тях.

Целта на Закона за авторското право е била да поощри развитието на
науката и културата, като постави изкуствено временно ограничение
върху копирането на произведенията. Допреди 10-20 години това е
засягало само издателите и обществото не е изпитвало някаква вреда.
Сега този закон се използва от издателите против обществото. Не знам
дали в България монополистите се опитват да променят законите в тяхна
полза, но в Щатите това вече е факт. Надявам се тази зараза да не се
пренесе и в Европа. В противен случай вместо информационна революция,
ще настъпи информационно затъмнение.

> И без това хонорарите са им мизерни и държавата тотално е
> абдикирала от проблемите им, и аз лично мисля, че когато произведенията им
> се качват в Интернет без за това да се иска съгласието им, без за това да им
> се заплаща, просто рискуваме с течение на времето да загубим много добри
> преводачи и автори - трудът им е бил откраднат.

Не мисля така. Това, че трудът им е бил откраднат, е част от
пропагандата, която водят големите издателства, за да покажат колко ги
е грижа за авторите. Всъщност е обратното. Издателствата не се стремят
да поощряват младите автори. Вместо това се опитват да спечелят
колкото се може повече от един-двама нашумели автора, а също така и от
използването на стойностни класически произведения.

Не знам дали държавата трябва да се грижи за авторите, но би било
хубаво, ако прави нещо за тях (а и не само за тях). Истината е, че
хората, които са начело на държавните институции (поне в България),
всъщност се опитват да извлекат изгода от авторите, като в тази игра
участват и монополисти като КК "Труд".

Реално погледнато, няма никакъв смисъл авторските права да важат до 70
години след смъртта на автора. Просто не мога да си представя как това
поощрява развитието на културата и литературата.

Борислав

ПС. Очаквам да ми пратите сканираните документи, потвърждаващи
закупените от КК "Труд" права върху произведенията, посочени в първото
ви писмо (Изх. № 0240/21092006).


____________________________________________________________________________
Tue, Sep 26, 2006 at 5:27 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Привет!

От нещата, които казваш, аз имам един въпрос: кой плаща на преводачите за
труда им? А на авторите?
Много е хубаво когато има готови преводи, просто да се вземат и да се
публикуват в интернет, ама защо не попиташ един преводач като Веселин Радков
(преводач на Карл Май), защо никой не иска да му купува преводите и да
издава книгите му. Така както той си е посветил живота на нещо, някой
решава, че може да му го отнеме.
АП е като всички останали наследствени права и е нормално да важи 70 години.
Ти готов ли си да си завещаеш апартамента на народа?

Пак казвам има две гледни точки и е хубаво да се видят и двете страни преди
да отсъдиш.

Поздрави,
Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Tue, Sep 26, 2006 at 6:46 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> От нещата, които казваш, аз имам един въпрос: кой плаща на преводачите за
> труда им? А на авторите?

В момента издателските къщи плащат на преводачите колкото да не умрат
от глад. Дори и за това май не е достатъчно. Но преводачите просто
нямат друг избор в момента.

Можете ли да коментирате случката, описана в http://www.litclub.com/mreja/2005/trud.html.
Ако описаното там е вярно, явно КК "Труд" дори не си прави труда да плати на преводача.

На авторите може би се плаща малко повече, но и тях се стремят да ги
използват вместо да им помогнат. Големите издателства, както казах, и
пет пари не дават за тях.
Хубаво е да се търси печалба от издаването на книги, но е грешно тя да
се максимизира на гърба на авторите.

Можете ли да ми изброите няколко нови български автори, чиито книги са
били издадени от КК "Труд"? Надявам се, че има такива, въпреки че едва
ли ще надвишат няколко процента от общия брой издадени книги.

> Много е хубаво когато има готови преводи, просто да се вземат и да се
> публикуват в интернет, ама защо не попиташ един преводач като Веселин Радков
> (преводач на Карл Май), защо никой не иска да му купува преводите и да
> издава книгите му. Така както той си е посветил живота на нещо, някой
> решава, че може да му го отнеме.

Нямам представа защо никой не купува преводите му. Или няма търсене,
или Веселин Радков не желае да подари авторските си права за жълти стотинки.
Според мен той би спечелил много повече, ако ги пусне под свободен
лиценз от типа на Криейтив Комънс. (Проблеми с оргиналните права няма
да има, тъй като творбите на Карл Май са обществено достояние.)

Жалко е, че все още няма добри сайтове за продажба на свободно
изкуство, но до година-две ще се появят. Мрежата се развива добре,
въпреки че много организации се опитват да я отклонят в своя полза.

> АП е като всички останали наследствени права и е нормално да важи 70 години.
> Ти готов ли си да си завещаеш апартамента на народа?

След като усилено сравнявате авторското право с материалното право,
явно или сте объркан, или се опитвате да объркате останалите.

Авторското право, за разлика от материалното право, е изкуствено право.
Истинското право на обществото, в случая, е правото да копира. Именно
то е било ограничено за определен период от време (чрез Закона за АП),
тъй като се е предполагало, че това ще стимулира развитието на науката
и културата. С други думи, наложеното ограничение е трябвало да
помогне на обществото, а не на определена организация.

В началото обаче въпросното ограничение е засягало издателствата.
Обществото така или иначе не е могло да използва правото да копира
произведенията, затова се е съгласило да му бъде отнета тази свобода.
В замяна то е получило надежда, че това ще помогне на науката и
културата. (Аз също бих се съгласил да получа нещо в замяна на
обещанието, че няма да летя до най-близката на Слънцето звезда.)

Не знам по кое време авторското право е станало наследствено, но това
определено не е в изгода на обществото, а все пак такава е била целта му.

Ако позадълбаем малко, дори ще открием, че авторското право в сегашния
му вид, спъва развитието на науката и културата.

Борислав


____________________________________________________________________________
Wed, Sep 27, 2006 at 2:42 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

> В момента издателските къщи плащат на преводачите колкото да не умрат
> от глад. Дори и за това май не е достатъчно. Но преводачите просто
> нямат друг избор в момента.

Да, ама какво става когато всички добри преводачи изчезнат и на тяхно място
се появят млади и неподготвени.?
>
> Можете ли да коментирате случката, описана в http://www.litclub.com/mreja/2005/trud.html.
> Ако описаното там е вярно, явно КК "Труд" дори не си прави труда да плати на преводача.

Труд е издал над 600 заглавия и за всички тях е плащано на преводач. Не съм
запознат с този случай конкретно и не мога да коментирам. Питай колко плащат
други издателства и колко плаща Труд. Ние правим каквото можем.
>
> На авторите може би се плаща малко повече, но и тях се стремят да ги
> използват вместо да им помогнат. Големите издателства, както казах, и
> пет пари не дават за тях.
> Хубаво е да се търси печалба от издаването на книги, но е грешно тя да
> се максимизира на гърба на авторите.

Гришъм получава 7% от коричната цена, български автор между 12 и 15%. Да,
ама ние сме едва 8 млн. и нямаме продажбите на англоезичните автори. Пак
казвам, правим каквото можем.
>
> Можете ли да ми изброите няколко нови български автори, чиито книги са
> били издадени от КК "Труд"? Надявам се, че има такива, въпреки че едва
> ли ще надвишат няколко процента от общия брой издадени книги.

Аз лично бях редактор на една книга - "Закуска за корморани", Никола
Миладинов беше тогава на 22 години. Почти 50% от книгите на Труд са от
български автори и колективи, а от тях 80% са замислени в издателството и
ние сме сформирали екипите. След изд. "Захари Стоянов" сме едно от
най-българските издателства. Гледаме литературата, която издаваме да е
стойностна...
>
>
Явно имаме много различен поглед над това що е право?


> Ако позадълбаем малко, дори ще открием, че авторското право в сегашния
> му вид, спъва развитието на науката и културата.

Как?
>
> Борислав
>
Поздрави,
Румен


____________________________________________________________________________

Thu, Sep 28, 2006 at 9:57 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> > Можете ли да коментирате случката, описана в
> > http://www.litclub.com/mreja/2005/trud.html. Ако описаното там е
> > вярно, явно КК "Труд" дори не си прави труда да плати на преводача.
>
> Труд е издал над 600 заглавия и за всички тях е плащано на преводач. Не съм
> запознат с този случай конкретно и не мога да коментирам.

Бих се радвал, ако се запознаете със случая. Все пак това е описано
като ваша грешка и вие (КК "Труд") носите отговорността за нея.

> > Ако позадълбаем малко, дори ще открием, че авторското право в сегашния
> > му вид, спъва развитието на науката и културата.
>
> Как?

В момента не разполагам с време да правя лични анализи на текущата
обстановка, но ви препоръчвам да се запознаете с две есета на Ричард Столман:
* Misinterpreting Copyright (http://www.gnu.org/philosophy/misinterpreting-copyright.html)
* Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail (http://www.gnu.org/philosophy/reevaluating-copyright.html)

Днес е петият работен ден, откакто ви помолих да ми пратите документи,
доказващи твърденията в първото ви писмо. Тъй като все още нищо не съм
получил, ще приема, че не разполагате с такива документи.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 11:25 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

Здравейте!

Моля ви за разрешение да публикувам нашия разговор (електронните
писма) във форума на Моята библиотека (http://borislav.free.fr/phpBB2/).
Надявам се читателите да ми посочат евентуални грешки и неточности, които може да съм допуснал в писмата си.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 11:50 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Борис,

Приятно ми е да комуникирам с теб, както казах има диалог... Предполагам, че
си в течение на предходни събития. Най-смешното беше, че с Виктор макар и с
различни гледни точки стигахме до някакви "по-общи" позиции. Един определен
човек пое "инициативата" и просто затвори всички канали за комуникация... не
ми е това целта. Ако качиш нашите писма, вярвам, че ще стане точно това.
Лично на мене, като на Румен, а не като служител на Труд, не ми е приятно
хора, които се крият зад анонимността на интернет (и дори не подписват
писмата си) да дават оценки за мен. Лично на мен толкова ми е писнало от
подобни неща, че..., а имам и много друга работа, за да мога да отделям
време и усилия за подобни неща.
Имам желание да се търси нормално решение на подобни проблеми и за това ви
пускам писма. Да, както и да ги погледнеш нещата, ти си прав за едно, вярваш
в нещо, имаш определени интереси. Аз, от друга страна, тъй като са нарушени
"моите" интереси, се осланям на законите в страната. Вярвам, че с течение на
времето много неща ще си дойдат на място...

Договорите за произведенията не съм ти ги пуснал до момента по съвет на
правния ни отдел - те просто не са обект на публично достояние, ако си
спомняш още с първото писмо ти предложих да доидеш и да ги разгледаш в
офиса..., но пак ще говоря с колегите.

Нямам представа какво целиш с качването на нашите писма, но лично те моля,
да не го правиш.

Поздрави,
Румен

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 12:07 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Предполагам, че си в течение на предходни събития.

Не само. Запознат съм и с текущите
(http://protest.bloghub.org/2006/09/27/войната-продължава).

> Най-смешното беше, че с Виктор макар и с
> различни гледни точки стигахме до някакви "по-общи" позиции. Един определен
> човек пое "инициативата" и просто затвори всички канали за комуникация... не
> ми е това целта. Ако качиш нашите писма, вярвам, че ще стане точно това.

Това не го разбрах.

> Нямам представа какво целиш с качването на нашите писма, но лично те моля,
> да не го правиш.

Искам да покажа нашия разговор на читателите, за да разбера и техните
мнения по дискутираните в писмата въпроси.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 12:12 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Ето, пак се връщаме на темата. Погледнах във форума, има някой който се
интересува от Междузвездни войни - те са на издателство Труд. Аз им
осигурявам правата, аз намирам преводачите, аз редактирам (не всички, само
на по-новите). Книгите са с цена между 7 и 10 лева. Толкова много пари ли са
да се дадат? Има ги на пазар всичките... Смешно е, че довечера, същия този
човек ще отиде и ще даде 10 лева само за вход в заведение...

Няма "лоши" издатели. Ако приемем, че една книга е 100 единици. 40 са за
разпространителите (това е търговската отстъпка), 20 са ДДС, 10 са за
автора, около 15 са печат и хартия, около 5-10 са за преводач... колко
остават за издателството? Имаш ли представа, че книгите излизат в тираж едва
1000 копия и средната цена им е 10 лева? Можеш и сам да сметеш останалото.
В е-букбг е качена наша книга - от корица до корица. Книга, от която за една
година ние сме продали под 1000 копия, а в интернет за 2 седмици тя е
свалена 1000 пъти.

Да, разбираме възможностите на интернет и гледаме да сме в крак с времето -
така се появи и знам.бг. Толкова много пари ли са 25 лева за една година?
Това е по-малко от 10 ст. на ден, а от тези пари ние плащаме за преводач,
автор, редактор... и всичко останало.
Знам, че сред вас има много автори, преводачи и т.н., защо някой от тях не
отдели време и средства да преведе една книга от 1000 страници, да откупи
правата от авторите...

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg
----- Original Message -----
From: "Borislav Manolov"
To: "Rumen Stefanov / KK Trud"
Sent: Thursday, September 28,
2006 12:25 PM
Subject: Re: AP


> Здравейте!
>
> Моля ви за разрешение да публикувам нашия разговор (електронните
> писма) във форума на Моята библиотека (http://borislav.free.fr/phpBB2/).
> Надявам се читателите да ми посочат
> евентуални грешки и неточности, които може да съм допуснал в писмата си.
>
> Борислав
>


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 12:44 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Ето, пак се връщаме на темата. Погледнах във форума, има някой който се
> интересува от Междузвездни войни - те са на издателство Труд. Аз им
> осигурявам правата, аз намирам преводачите, аз редактирам (не всички, само
> на по-новите). Книгите са с цена между 7 и 10 лева. Толкова много пари ли са
> да се дадат? Има ги на пазар всичките... Смешно е, че довечера, същия този
> човек ще отиде и ще даде 10 лева само за вход в заведение...
>
> Няма "лоши" издатели. Ако приемем, че една книга е 100 единици. 40 са за
> разпространителите (това е търговската отстъпка), 20 са ДДС, 10 са за
> автора, около 15 са печат и хартия, около 5-10 са за преводач... колко
> остават за издателството? Имаш ли представа, че книгите излизат в тираж едва
> 1000 копия и средната цена им е 10 лева? Можеш и сам да сметеш останалото.
> В е-букбг е качена наша книга - от корица до корица. Книга, от която за една
> година ние сме продали под 1000 копия, а в интернет за 2 седмици тя е
> свалена 1000 пъти.

Честно да си призная, пропуснах как така се върнахме на тази тема. Не
помня въобще да сме я обсъждали, но може и в мен да е вината.

Преди няколко дни във форума беше пусната интересна статия -
"Електронни библиотеки и авторско право"
(http://borislav.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=135).
Погледнете я, ако ви остане време.

Конкретно за книгата в е-букбг. Казвате, че са продадени под 1000
копия, предполагам обаче над 900. Тъй като по-горе сте написали, че се
издават само 1000 копия, това означава, че тиражът е разпродаден.
Откъде тогава могат читателите да се сдобият с нея?

Също така не обръщайте числото на свалянията направо в покупки на
еквиваленнтния брой издания. Аз съм на мнение, че разпространението на
цифрово издание (или дори само част от него) е по-скоро реклама на
хартиеното издание, отколкото пропусната полза за издателството.

> Знам, че сред вас има много автори, преводачи и т.н., защо някой от тях не
> отдели време и средства да преведе една книга от 1000 страници, да откупи
> правата от авторите...

Аз не съм нито автор, нито преводач, но мисля, че до няколко години
това ще се случи - ще бъдат откупени правата (ако не са изтекли) и ще
бъде направен превод, който ще се разпространява под свободен лиценз.

Борислав


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 2:15 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

ОК.

Интересно ми и други какво мислят по тези въпроси и ще изчета нещата, които
си ми изпратил, просто няма да е сега.
Да, може би текстовете в интернет са реклама, ама ако се реклама защо се
качва цялото произведение, а не 30%?
Не, не са продадени 900 копия.

Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Thu, Sep 28, 2006 at 4:53 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Да, може би текстовете в интернет са реклама, ама ако се реклама защо се
> качва цялото произведение, а не 30%?

Грешно ме разбрахте. Казах, че са "по-скоро реклама на хартиеното
издание, отколкото пропусната полза за издателството".

Вие твърдите, че са пропусната полза за издателството. Аз съм на
мнение, че това е вярно, т.е. сред хората, свалящи си цифровото
произведение, ще се намерят такива, които биха си купили хартиеното
издание, но ще се задоволят само с електронното.
Ще се намерят обаче и хора, които не биха си купили хартиеното издание
(или пък се двоумят дали да го сторят), но ще го направят, след като
са прегледали електронното.
Освен това тази втора част от хората ще си купят и други книги от
същите автори, дори ако тези книги не се намират в електронен вариант.

Та мнението ми е, че приходите от тази втора част от хората ще
надделее над пропуснатите ползи от първата група, за които се
оплаквате.

Борислав


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 8:25 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Дано да си прав.

TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 9:48 AM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Нямам представа какво целиш с качването на нашите писма, но лично те моля,
> да не го правиш.

Не ми пояснихте защо не сте съгласен да сложа нашия разговор във
форума на библиотеката.
Все още не съм го решил напълно, но вероятно ще го направя и ако все
още не сте съгласен, ще се наложи да преразкажа писмата ви.

Борислав


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 10:28 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Борис,

Аз отдавна минах на "ти", моля, направиш и ти същото.

Наистина не виждам за какво трябва да го качваш, но както си решиш - твое
право.

Реших все пак да ти пусна копия от договорите (ще изтрия само сумите). За
тях ще те помоля да не ги пускаш в мрежата.

Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 2:43 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Привет!

Пред мен са договорите за:
- Елин Пелин
- Винету
- Англопоетичен смеховник
- Пътешествията на Гъливър
- Мечо Пух
- Хюлик
- Чейс

Приемливо ли е за теб, да сканирам един от тях и да ти го пусна?

Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 2:55 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Пред мен са договорите за:
> - Елин Пелин
> - Винету
> - Англопоетичен смеховник
> - Пътешествията на Гъливър
> - Мечо Пух
> - Хюлик
> - Чейс
>
> Приемливо ли е за теб, да сканирам един от тях и да ти го пусна?

Имам съмнения за правата на КК "Труд" върху Хюлик и Чейс, затова бих
желал да видя всеки един от договорите под формата на картинка,
генерирана от скенера.

Борислав


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 2:56 PM From: Borislav Manolov
To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Наистина не виждам за какво трябва да го качваш, но както си решиш - твое
> право.

Искам да дам възможност и на читателите да вземат отношение по
разискваните въпроси.

Всички големи организации се стремят да държат обществото в неведение,
защото така им е по-лесно да го използват. Заради това и ставаме
свидетели на закони, които ни звучат толкова абсурдно, та чак се
питаме как е възможно да са били приети.

Борислав


____________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 3:36 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud
To: Borislav Manolov

Пускам ти за Хюлик. Ще имам грижата и за Чейс.

Поздрави,
Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg
4 attachments: phot0265.jpg, phot0262.jpg, phot0263.jpg, phot0264.jpg
Последната и единствена промяна е направена от Борислав на 18 юли 2007, 16:01.
Аватар
Борислав
 
Мнения: 1037
Регистрация: 15 ноември 2005, 17:25

Мнениеот Гост » 29 септември 2006, 21:06

и приличат ли договорите на истински?

щото на народна библиотека са им изпратили .доц файл дето секи може да го натрака за 5 минути
Гост
 

Брех че наглец

Мнениеот The Engineer » 02 октомври 2006, 01:43

Много ли били 10 лева, а за вход на заведение можело да се дадат. Който чете книги в бг са му много 10 лева и не ходи често на заведения. Как има наглост да съди другите какво правели, има сакати дето не ходят в заведения, а им се чете, има народ в чужбина и т.н. и т.н. Гадост е да се чете от екран, щом съм го чел от екрана със сигурност е нямало да го купя, я е скъпо, я няма от къде. Който чете от екрана така и така е нямало да го купи преди това. Имам няколко хартиени книги издадени от тях, сега са ми ясни що за издатели са и виждам, че съм сгрешил, че съм купувал тях, няма да се повтори обаче. Може да са прави за правата, не знам ама за такова нагло изказване прошка няма да има, да са живи и здрави да си ги ядат ако искат ТЕХНИТЕ книги.
The Engineer
 

Re: Брех че наглец

Мнениеот SecondShoe » 02 октомври 2006, 05:24

The Engineer написа:...сега са ми ясни що за издатели са и виждам, че съм сгрешил, че съм купувал тях, няма да се повтори обаче...

И аз така мисля. Как не ги е срам да си присвояват класиците. Хората пари за хляб нямат, те искат 25 лева такса за някакъв сайт с книги, които принадлежат само и единствено на народа. Бойкот на ИК "Труд"!
Аватар
SecondShoe
 
Мнения: 421
Регистрация: 16 август 2006, 04:55

Мнениеот GeOrg » 02 октомври 2006, 10:37

Много ми е интересно какви им са разходите за издаване на българските класици. За чужди автори разбира се права за издаване и превод. За това сме принудени да купуваме книги, обикновено на стойност над визираните 10 лв. А каква е сметката за починалите преди половин век, български писатели. Веднъж попитах питам втори път, сметките в рая ли им плащат. Колко скъпи трабва да станат учебниците заради такива права.

Аз все още немога да разбера с какво е-текстовете, пречат да се издават книги, когато те са качествени и на разумни цени да се печели от това. Трябва ли да плащам на "Труд" когато ида и си взема книга от градската библиотека за да я прочета. С какво градската библиотека е по-различна от тази библиотека. Та там работят хора на заплата, тук никой никакви пари не иска, всичко е на доброволни начала от хора обичащи книгите и четенето.Както киното и телевизията не изместиха театъра, така и е-текстовете никога няма да изместят истинската реална книга.

Не съм съгласен с исканията им и никога няма да се съглася, защото ги считам безкрайно користни. Аз ги бойкотирам вече навсякъде периодичен печат, литература, електронни сайтове. Смятам да продължа докато не се извинят на всички, които тормозиха и продължават да тормозят, но дори и да го направят(в което се съмнявам), винаги ще ми остане едно на ум за това издателство.
Може и така да е, ...!
Аватар
GeOrg
 
Мнения: 203
Регистрация: 04 август 2006, 15:52
Местонахождение: Пловдив, Ивайловград

Мнениеот Борислав » 02 октомври 2006, 10:57

Гост написа:и приличат ли договорите на истински?

На мен ми приличат, но не съм вещ в сферата.

Едното от тях е договор за откупуване на права за превод на творби на Хюлик. Сключен е между Dr. Thomas Van Gulik и TRUD MEDIA HOLDING и изтича на 29.09.2007. Пише, че получават "the sole and exlusive right to translate and publish the said WORK in trade paperback form in Bulgarian language". На отделен лист са изброени 16 произведения, образуващи "the said WORK".

Има още един договор с преводача Явор Въжаров. От него са купили правата на пет превода на Роберт ван Хюлик: "Дъждовен дракон", "Езерото на удавниците", "Златното божество", "Пирон в черепа" и "Скелет под камбаната". Права върху други преводи на Хюлик нямат (или поне нищо не са ми пратили).
Аватар
Борислав
 
Мнения: 1037
Регистрация: 15 ноември 2005, 17:25

Мнениеот Борислав » 02 октомври 2006, 13:44

Ето още четири писма. Май ще са последни, защото нямам желание да продължавам да общувам с КК "Труд".

________________________________________________________________________________
Fri, Sep 29, 2006 at 6:56 PM From: Borislav Manolov To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Пускам ти за Хюлик. Ще имам грижата и за Чейс.

Здравей!

Според договора на КК "Труд" с преводача Явор Въжаров сте купили
правата на пет превода на Роберт ван Хюлик: "Дъждовен дракон",
"Езерото на удавниците", "Златното божество", "Пирон в черепа" и
"Скелет под камбаната".
Сред тях не фигурират свалените от Моята библиотека преводи
"Привидението от храма" и "Мотив с върба".

Борислав
________________________________________________________________________________
Mon, Oct 2, 2006 at 10:38 AM From: Rumen Stefanov / KK Trud To: Borislav Manolov

Такива договори имам с: Ирина Ненчева Васева, подписан на 16.02.2004;
Лилияна Ангелова Андонова, подписан на 29.12.2004 (прев. на Привидението от
храма); Мария Николаева Груева, подписан на 10.05.2004 (преводач на Мотив с
върба).

Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg
________________________________________________________________________________
Mon, Oct 2, 2006 at 12:14 PM From: Borislav Manolov To: Rumen Stefanov / KK Trud

> Такива договори имам с: Ирина Ненчева Васева, подписан на 16.02.2004;
> Лилияна Ангелова Андонова, подписан на 29.12.2004 (прев. на Привидението от
> храма); Мария Николаева Груева, подписан на 10.05.2004 (преводач на Мотив с
> върба).

А защо не ми ги изпратихте?

Борислав
________________________________________________________________________________
Mon, Oct 2, 2006 at 12:29 PM From: Rumen Stefanov / KK Trud To: Borislav Manolov

Борис,

Наистина имам много работа, за да мога да изкарам един ден на скенера в
копиране на договори. Пуснах ти този с наследник, за да видиш, че наистина
имаме правата за България. Там са изброени и произведенията. Пуснах ти и
един договор с преводач, за да видиш, че и това ни е ОК. В случая говорим за
принципни неща.

Румен
TRUD Publishing House Ltd.
15 Dunav str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel./fax + 359 2 987 29 24 http://www.trud.сс http://www.znаm.bg
Аватар
Борислав
 
Мнения: 1037
Регистрация: 15 ноември 2005, 17:25

Мнениеот goblin » 02 октомври 2006, 16:18

Борислав написа:Май ще са последни, защото нямам желание да продължавам да общувам с КК "Труд".

Крайно време беше. :roll:
Според мен изобщо не трябваше да я започваш тази кореспонденция,
за да получиш накрая фамилиарничене и свободно тълкуване на закона в стил "Както им изнася".

П.П. Всъщност, единствената книга на този сайт, за която някой може да има претенции, е "Хари Потър и Нечистокръвния принц", тъй като е любителски превод (положително направен без знанието и съгласието на автора) и не е възпроизвеждане на вече издадено произведение.
Дори и в този случай претенциите може да са само от страна на автора (Джоан Роулинг) или упълномощен неин представител, но в никакъв случай - от издателите или преводачите на официалното българско издание.
Аватар
goblin
 
Мнения: 54
Регистрация: 20 август 2006, 17:18

Наистина е много спорен въпрос.

Мнениеот Pechkov » 02 октомври 2006, 16:56

Разбира се в спора се ражда истината. Но спор с доказателства.

В последните писма чета:
"В случая говорим за принципни неща"
... като отговор на въпроса защо праща договори за други произведения, а не за посочените от тях още в първото им писмо. ... Както и да е. Няма да се заяждаме сега. За българските класици - не са прави. Наистина. Защото за тези произведения не са плащали на преводачи, нито може да се каже от кое точно издание илиръкопис са били взети и качени в "Моята библиотека". Да, разбирам значението на "Изключителни права", но това е кражба от страна на издателските къщи. Кражба, защото някои им я е позволил. И имат наглостта да я сравняват с материални кражби. Сравнение не може да се прави, по простата причина, че в електронната ценност при копиране не се губи оригинала. Зная, че ако издателските къщи не получават пари за труда и разходите по издаването - те скоро ще бъдат принудени да спрат работа, и от това ще страдат всички онези читатели, които искат да четат. Тогава "писател" ще бъде по-скоро хоби, и човечеството ще бъде лишено от много нови и хубави произведения, каквито биха могли да бъдат написани от автори, които пък биха посветили времето си в писане само ако има какво да ядат... Пиратстването ощетява комерсиалните проекти, но също така дава добър старт с реклама на произведенията. Много е спорен въпроса дали авторите и/или издателите не са получили по този начин една огромна безплатна реклама за тяхната дейност. Защото ако една книга бъде свалена 1000 пъти - съвсем не означава, че без електронното и издание ще има 1000 продажби срещу тях. Напротив. Опита ни при борбата срещу торент-ите беше многопоказателна. НСБОП преброиха колко хиляди пъти е бил свален "CorelDraw" от пиратския сървър, но не отчете дали в цяла София продукта се ползва поне на 20 места!?!?

Е, добре. Платили са си за авторски права, за преводачи, за хартия, за мастило... Издали са книгите, и си искат печалбата срещу това. Спор няма. Книги - много. Ще има за всички.

Манолов. Ами, свали тогава книгите, за които имат "изключителни права" (доказано), и остави другите, които са взети от други източници. За тях не могат да оспорват.
Pechkov
 

Re: Наистина е много спорен въпрос.

Мнениеот goblin » 02 октомври 2006, 17:11

Pechkov написа:... Ами, свали тогава книгите, за които имат "изключителни права" (доказано)...

Имат - дръжки... :shock: "the sole and exlusive right to translate and publish the said WORK in trade paperback form in Bulgarian language"
Тук пише, че имат единственото и изключително право да издадат тази книга на хартия и с меки корици.
Не виждам с какво Борислав нарушава това им право.
Аватар
goblin
 
Мнения: 54
Регистрация: 20 август 2006, 17:18

Re: Наистина е много спорен въпрос.

Мнениеот GeOrg » 02 октомври 2006, 19:13

Pechkov написа: ... Зная, че ако издателските къщи не получават пари за труда и разходите по издаването - те скоро ще бъдат принудени да спрат работа, и от това ще страдат всички онези читатели, които искат да четат. Тогава "писател" ще бъде по-скоро хоби, и човечеството ще бъде лишено от много нови и хубави произведения, каквито биха могли да бъдат написани от автори, които пък биха посветили времето си в писане само ако има какво да ядат... .


Позволете да не се съглася с тези твърдения, освен със следното:
Pechkov написа:... Много е спорен въпроса дали авторите и/или издателите не са получили по този начин една огромна безплатна реклама за тяхната дейност...
За мене изобщо не е спорен те я получават.

Никоя библиотека не пречи на издателствата за труда и разходите си да получават пари, нито им вреди на имиджа или с нещо ограбва труда им, напротив това е една безплатна реклама за авторите и произведенията им. Това което е произведено от издателствата, първо е закупено и тогава предоставено за ползване. Аз лично съм дарявал книги на библиотеки. Трябва ли библиотеките да запалащат на издателствата, че получават от мен дарени книги, защото последните имали някакви измислени монополни права? Трява ли след това библиотеките да вземат пари за прочита на същите книги и да ги дават на издателствата.? Изобщо за какво говорите Вие? За това че издателствата не успяват да си продадат стоката, не са виновни библиотеките от какъвто и да било вид, а маркетинга и управлението им.

Колкото до писателите, те пишат когато имат какво да кажат на останалите, а не когато са сити. Това че са сити разбира се не пречи по никакъв начин на писането. Подчертавам писателите имащи какво да кажат, знаещи как да го напишат винаги са били и сити, и търсени и четени. Често български писатели дори не са издавани в България, а в чужбина и за това ли са виновни е-библиотеките!?
Pechkov написа:... Е, добре. Платили са си за авторски права, за преводачи, за хартия, за мастило... Издали са книгите, и си искат печалбата срещу това. Спор няма. Книги - много. Ще има за всички.

Манолов. Ами, свали тогава книгите, за които имат "изключителни права" (доказано), и остави другите, които са взети от други източници. За тях не могат да оспорват.


Манолов свали тези книги с изключителни права, тогава когато ги свалят в Народната библиотека, в градските библиотеки, в университетските и училищни библиотеки. После ние с частните библиотеки сме наред! Така де от къде на къде, някакъв си там българин ще има Елин Пелин в библиотеката си?, ами той може да я даде на детето си да я прочете без то да си е платило за това право!!!
Може и така да е, ...!
Аватар
GeOrg
 
Мнения: 203
Регистрация: 04 август 2006, 15:52
Местонахождение: Пловдив, Ивайловград

;o)

Мнениеот Pechkov » 03 октомври 2006, 00:47

GeOrg, нека не правим пак аналогия с материалните ценности. Ако аз купя книга, никой няма да ми попречи да я подаря на някого, или дори да я продам. Но тя ще си остане в един екземпляр. И ако искам да имам един и за себе си - ще трябва да си купя друга. Докато при електронното разпространение всяко копие става оригинал, от който може да се правят още копия. След лавинообразното неконтролируемо разпространение дори не може да се преброи колко хора са вече притежатели на въпросната ценност. Неслучайно повечето български кракери от морални съображения не искат да кракват български софтуер. Защото като кракери - те са и програмисти. И не искат някой друг да ограбва труда им, за който са положили труд, а семейство се храни с пари.

Това беше едната страна на въпроса. Сега другата.

Творчеството на Елин Пелин се е изучавало в училищата, изучава се, и пак ще се изучава, и неговите произведения ТРЯБВА да са свободни за народа в каквато и да било форма. Ученици и родители трябва да имат тези произведения, за да учат и помагат на децата си. ... Но защо се е зародил този спор. Защото ученическите пособия се превърнаха в една доста доходна ниша за реализация на издателските къщи. Погледнете колко нови учебници се нароиха в последните години. И всеки нов е все по-скъп от предишните. Учителите буквално изнудват учениците да купуват "еди кой си" учебник, защото ТОЧНО в него е материала, който ще се изучава. Да не говорим, че в една нова география липсва Австралия - на кой ли му пука. Важното е, че след месец ще има още по-нова география, и в нея ще има нови континенти, ландшафти, и даже още няколко слоя от атмосферата ни. За историята - променяха я толкова пъти, че сам не знам в кой век (пардон - ера) живея.

И така - с всеки тираж (едва ли от по 1000 броя) на поредния учебник, издателските къщи все повече се настървяват за печалба, и се самозабравят вече. Искат всичко. Искат го веднага. Искат само те да имат нещо, което някой български творец е дал на народа. Купили са "права" от държавата, за да изнудват народа. Това не е морално!!!
Pechkov
 

Мнениеот GeOrg » 03 октомври 2006, 23:42

Изобщо не правя аналогия с материална ценност, правя аналогия с обикновена библиотека. Там отиваш и четеш. Е-текстовете за да станат такива, е положен труд, смея да твърдя не малък. Никой до сега не е искал възнаграждение за този труд, или поне аз не зная. Този труд е предоставен в е-библиотека за ползване от други срещу 0.00 пари, каквито и да са те. Посещаваш сайта и четеш или ако нямаш постоянна връзка сваляш файла и четеш. Какъв е проблема, в реална библиотека отиваш вземаш книгата и я прочиташ. Всички видове библиотеки предоставят книгите и текстовете си за ползване безвъзмездно или срещу символични такси. Защо изведнъж само електронните библиотеки, при които принципа е същия, се атакуват и то от едно издателство? С какво те пречат на работата на това издателство, а обикновените библиотеки не пречат? Ето това ми обясни.
Не бъркай обикновения електронен файл с ценност. Твърде вероятно е да се загуби и унищожи. Много лесно да се промени като информация и съдържание, опитай да направиш това с реална книга. Кое е по-голяма ценност в случая? Защо неможе да разберете че двете неща са качествено различни!? Защо никой не преследва картините, барелефите, стенописите, склупторите, фотосите качвани и разпространявани в интернет, те не са ли ценност от порядъка на книгите? Изобщо не са прави и не мога да приема каквато и да е защита в тяхна посока.
Може и така да е, ...!
Аватар
GeOrg
 
Мнения: 203
Регистрация: 04 август 2006, 15:52
Местонахождение: Пловдив, Ивайловград

Договори и права

Мнениеот Григор » 08 октомври 2006, 00:21

@Борислав: Ако съм разбрал правилно описанието ти на договора на "Труд" за Хюлик, те са получили правото да го разпространяват в "paperback form". Електронната форма е напълно различно нещо, тоест този договор не те задължава на нищо. Точно както не би те задължавала на нищо, ако разпространяваш Хюлик като аудиокнига на касети - това са напълно различни неща.

За договорите и показването им: Това, че са показали един договор, още не значи, че са изправни във всичко. Ако някой дойде и ми заяви, че моите апартамент, кола и GSM са негови, и ми покаже документи за GSM-а, аз няма да му дам на вяра и апартамента и колата си - ще поискам документи за всяко от тях. А ако ми заяви, че тези документи са поверителни, и не може да ми ги покаже, ще се скъсам да се смея. Точно както би се скъсал да се смее катаджия, ако му кажеш, че документите на колата ти са поверителни и не можеш да му ги покажеш - или пък съдия, ако "Труд" му се оплачат, че не си свалил текстовете, за които той не е пожелал да ти представи документи.

Юридически има само една разлика между претенциите на "Труд", че имат някакви права върху Хюлик, и моите, че имам някакви права върху примерно Йордан Радичков - "Труд" могат да покажат документа, на базата на който претендират, а аз не мога. Точно същото важи за разликата между претенциите на "Труд" за произведението Х на Хюлик, и произведението У. В момента, в който те нямат документ за съответните права за У, все едно аз претендирам да имам права върху Радичков. Единственото, което следва от такива претенции, е смях.

Така че: за каквото са ти пратили документи за права върху ЕЛЕКТРОННО (или поне ВСЯКАКВО) разпространение - добре. В правото са си, сваляш, лош закон, но закон. (Аз също бих погледнал в метаданните на файла, дали е сканиран а не примерно нарисуван или слепен с Photoshop, но това е отделна тема.) За каквото обаче не са - ами те все едно претендират за собственост върху апартамента ти, пък не показват документи. Какво очакват - да го получат ли?! Сори.
Григор
 

Мнениеот adin » 24 октомври 2006, 00:28

На мен днес поне ми показаха копие от договорите които са приложили към жалбата, която са подали в ГДБОП.
Единственното, което не можах да си обясня е защо след като на 25.09.06 ми писаха и след като раменихме няколко безсмислени писма в които аз исках да ми покажат тези договори, а те ми обясниха, че няма да го направят, и след като им отговорих, че все пак ще сваля въпросните произведения за които претендират, че притежават правата за разпространение и го направих на 28.09.06 вечерта те на 29.06.06 са пуснали жалбата, т.е. ден след като произведенията бяха вече свалени.
Няма попътен вятър за кораб без посока.
adin
 
Мнения: 3
Регистрация: 01 септември 2006, 00:42

Мнениеот Гост » 24 октомври 2006, 05:28

гледам тримата мускетари си седят, а те са едно от нещата за които риват
Гост
 

...за "моята библиотека"

Мнениеот Алиса » 24 октомври 2006, 09:29

Ей, според мен този сайт е много хубаво нещо и не виждам какви реални проблеми би могъл да създава на който и да е.Борислав, недей да сваляш книги - не могат да те пипнат! :P За мен специално интернет библиотеките са едни от най-ценните сайтове изобщо.Те могат да накарат хората да открият автори, на които иначе не биха обърнали внимание. Днес и без това малко се чете, така че какво лошо има да се популяризира литературата по този начин?! А пък ако (да речем...) Дж.К.Роулинг или някой друг има някакви проблеми, то нека се съди - да видим какво ще стане 8) .
Алиса
 

Кампанията на "Труд"

Мнениеот Ема » 24 октомври 2006, 18:27

Явно са стигнали и до този сайт. Ето няколко препратки по темата http://narodnabiblioteka.info/index.php/trud_letters http://protest.bloghub.org/2006/05/22/why/, http://georgi.unixsol.org/diary/archive.php/2006-09-15.
Ема
 

Мнениеот Гост » 23 януари 2007, 20:48

не съм изчел цялата тема още и може да е глупост това, което ще напиша поради незнание, но все пак:
какви права може да предявяват след като при сканирането и обработката след това има толкова разлики във формата и качеството, че дефакто те не могат законово да твърдят, че това е същия продукт - нека сравнят символ по символ да видим дали ще съвпадне :)....
може и да греша - не съм се интересувал особено
Гост
 

Мнениеот piligrim » 19 април 2007, 02:48

Открих тази библиотека преди малко и поради тази причина, поствам мнение по темата толкова късно. Дано все пак някой го прочете.
На мен, най-много ми допадна твърдението на г-н Румен Стефанов, че издателство ТРУД реализира печалба от 5%~10% (или единици, както ги нарича той)
Ако приемем, че една книга е 100 единици. 40 са за
разпространителите (това е търговската отстъпка), 20 са ДДС, 10 са за
автора, около 15 са печат и хартия, около 5-10 са за преводач... колко
остават за издателството? Имаш ли представа, че книгите излизат в тираж едва
1000 копия и средната цена им е 10 лева?


Нека го преведем на по-прост език. Господина твърди, че на всеки 10 лв. издателството печели 50 стотинки до 1 лев, върху които, дължи на държавата 15% данък печалба, след като отчисли амортизации, заплати и т.н. Тоест, печалбата на издателството, от книгата в примера излиза, че е приблизително 400 лв., ако приемем, че по нея е работил само един човек и заплатата му е 500 лв. И това, при условие, че са продадени всички книги. В случай, че прецизираме тези исчисления сумата ще намалее поне с 2/3... (ако назначим складажия, докери, хигиенистки и т.н. За правния отдел няма да отварям дума, защото ще излезе, че продават под себестойност). Господина пише, че издателството държи правата върху 600 произведения. 600 х 133лв. = 80000 лв. (със закръгление).

Че то, с тези пари и един мерцедес не може да си купи човек... Или пък може - на старо. Да се чудиш и маеш, за какво била цялата патардия.

Само едно уточнение - тези сметки са правилни, само при условие, че ТРУД напечата, издаде и продаде, всичките 600 книги за един месец и след това "пусне кепенците"...
Аватар
piligrim
 
Мнения: 55
Регистрация: 18 април 2007, 22:32
Местонахождение: Русе

Интересни времена

Мнениеот rahvin » 20 май 2007, 20:54

Бих искал да добавя един много съществен момент който забелязах ,че не е засегнат. И това е момента с мястото... Имам книги купувани лично от мен, имам книги от майка ми и баща ми, имам книги от баба и дядо, имам книги които съм взел от вторични суровини, имам книги от незнам къде си :) Повярвайте,колкото и малко място да заема една книга тя си тежи на мястото, заема място. А аз нямам място... Не имам място, но да ги държа в кашони ,на купове ,без да мога търся където Закона на Мърфи важи с цялата си сила. Намирам книгата в последния кашон, най - одолу, или хич не я намирам... Обичам книгите, обичам хартиения носител, защото не му трябва ток, ни дявол, просто четеш... Красота, но няма къде да побера всичко това. Яд ме е че си държа фантастиката в мазето и Хиперон мирише леко на мухъл. Много ме е яд, чесно. Тук има всичко това което ми трябва, има неща за които не съм и чувал и за мен тук е рая, сбъднатата мечта. От хора ,за хора! Останалите издатели и алчни автори не се числят към нашата раса за мен. Истинската информация е безплатната информация, защото Бог е творец на всинца ни, от етера черпи вдъхновени и етера е Бог. Самата идея да взимаме пари за идей е кощунствена и алчна!
Поздравявам всички които мислят като мен! Борислава, адаш велик си!
А тези от Труд, просто мога да кажа ,че ще мине време и това издателство ще присъства само във сканираните файлове на библиотеките....
rahvin
 

Мнениеот Гост » 07 юни 2007, 20:25

Здравейте! Пиша ви във връска следните редове:
> Да, може би текстовете в интернет са реклама, ама ако се реклама защо се
> качва цялото произведение, а не 30%?

Грешно ме разбрахте. Казах, че са "по-скоро реклама на хартиеното
издание, отколкото пропусната полза за издателството".

Вие твърдите, че са пропусната полза за издателството. Аз съм на
мнение, че това е вярно, т.е. сред хората, свалящи си цифровото
произведение, ще се намерят такива, които биха си купили хартиеното
издание, но ще се задоволят само с електронното.
Ще се намерят обаче и хора, които не биха си купили хартиеното издание
(или пък се двоумят дали да го сторят), но ще го направят, след като
са прегледали електронното.
Освен това тази втора част от хората ще си купят и други книги от
същите автори, дори ако тези книги не се намират в електронен вариант.


Гледната точка на един потенциален купувач(моята): електронните библиотеки правят голяма реклама на книгите и на издателствата. Аз предпочитам да чета книгите под хартиената им форма и бих закупил дадена книга, която съм прочел пред монитора. За съжаление често не мога да ги открия на пазара, а дори и ако това стане, то това не е книга издадена преди 1-2 или 3 год., а преди 10-15 и повече... Най-често купувам книги на старо, а бих желал ново издание. Студент съм и не мога да си позволя да ходя в заведения където входа е 10лв.,въпреки това съм готов да си похарча и последните пари за една хубава книга-без значение кое е издателството...

И специално за свалените сега книги-"Наследниците на Винету" не съм я срещал никъде-как тогава да си я купя?!

Благодаря на Борислав за труда му! Не се отказвай толкова лесно да търсиш правата си,Бориславе! То затова е такова положението в БГ... Може би трябва да се поиска мнението на народа подкрепено с подпис от всеки... Сигурен съм, че ще имаш голям успех. Не знам само дали е усъществимо...,но понеже толкова хора са писали, ако всеки допринесе с нещо може би..........
Гост
 

Мнениеот piligrim » 08 юни 2007, 09:24

Няма да изразявам мнения. То, едва ли би ни извело от порочния кръг, на желанието да се чете и желанието да се печели от това. Бих искал да споделя малко личен опит.

ПРИМЕР 1
Преди време прочетох "За честта на Вор" от прекрасната поредица на Бюджолт. Това беше първата книга, която ме срещна с Майлс Воркосиган. Изданието е от времето, когато интернета "пълзеше" с 3~4 KB/s, а и аз не можех да си позволя да харча по 50~100 лв на месец за книги. Както и да е! След доста време благодарение на SFBG прочетох и останалите (без "Огледален танц") книги в електронен вид и естествено се влюбих в поредицата. Парите вече не бяха проблем и поръчах на куп всичко от сайта на BARD в книжен вариант. ВСИЧКО?!?! Всичко, ама друг път...!!! 30% от книгите в поредицата са изчерпани и едва ли скоро ще се преиздадат. "Огледален танц" пък изобщо не е издадена (или поне аз не открих данни някой да я е издал), а тя е КЛЮЧОВА за поредицата.

ПРИМЕР 2
Преди време един "човек" (от порода за която още не съм измислил име, защото ми секва дъхът) взел "на заем" от сестра ми 3-ти том от "Меча на истината" (Гудкайнд) и естествено повече не я видях. Убеден съм, че повечето от посещаващите библиотеката, разбират чувствата ми. След като окончателно се уверих, че няма да си видя повече книгата, реших да си купя нов екземпляр. И си купих - ЗА 80лв. ОТ СЛАВЕЙКОВ... "Продавача" ми я подаде бързешком в една кесия, оглеждайки се насам, натам все едно купувах дрога, а не книга...

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди малко влязох в SFBG за справка и забелязах двата статистически реда (горе, в дясно):

Автори: 362
Заглавия: 1604

Преди тридесет години, родителите ми имаха библиотека с около 500 тома. Сега аз съм я увеличил между 4 и 5 пъти, което прави 2000~2500 тома... За съжалени много от тях гният по разни кашони, защото нямам къде да ги съхранявам...
И още нещо. В сделката читател-издателство мисля, че аз съм много по-коректен, (въпреки, че имам около 14.56 GB книги в електронен вид). Първо защото и да искам, няма от къде да си ги купя. Второ защото за целта ще са ми нужни НЕВЪОБРАЗИМИ СУМИ (някои от книгите са абсолютна рядкост и то не в смисъла на първо издание и т.н. ами във физическия смисъл на думата - например "Carpentary" F.Kraut & Fr.Maier издадена 1901 година - не е издавана в България). Трето - след 16 години професионален опит в полиграфията, много ми е лесно да изчисля колко струва книжно тяло отпечатано на възможно най-евтиния офсет, от сляп печатар с машина произведена преди 70 години и "поддържана" у нас... При подобно изделие от около 250 страници и корична цена от около 12лв. не мога да не си кажа "ЕГА ТИ АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ЕГА ТИ ЧУДОТО"!!! Четвърто - НЯМАМ МЯСТО! Пето - ...

И т.н. и т.н. Ясно Ви е, че мога да "каканижа" така, още много време. Но за съжаление го нямам твърде (времето)! Изводите от горните ми излияния, можете да си направите сами.

За мен лично, тази рожба на груповата любов :wink: (имам в предвид библиотеката и любовта към книгите...) е поредното доказателство, че за да откриеш съкровище не са нужни шхуна с изпънати платна, тайнствен остров и карта начертана от някой неграмотник, висок "лев и петдесет" чиито 50 крачки са мои 30...
Нека пазим и се грижим за това, което имаме. А издателите - може би, някой ден, ще схванат, че те трябва да се приспособяват към нас, а не ние към тях.

Е! На края все пак изразих мнения! Но такава е човешката природа - непостоянна...

Лек ден на всички!
Аватар
piligrim
 
Мнения: 55
Регистрация: 18 април 2007, 22:32
Местонахождение: Русе

Уточнение

Мнениеот Mandor » 08 юни 2007, 09:33

Искам само да уточня, че в мнението на piligrim става въпрос за sfiction_bg на Сашо Минковски, а не за SFBG.
Mandor
 
Мнения: 752
Регистрация: 19 август 2006, 10:56

Мнениеот Слави » 08 юни 2007, 17:25

Огледален танц на Л.М.Бюджолд е издадена от Бард под №25 от поредицата ИСФ през 1995 г. Книгата е носител на награда Хюго за 1994 г.
Слави
 
Мнения: 37
Регистрация: 13 юли 2006, 20:35

Re: Уточнение

Мнениеот piligrim » 08 юни 2007, 18:28

Mandor написа:Искам само да уточня, че в мнението на piligrim става въпрос за sfiction_bg на Сашо Минковски, а не за SFBG.


Извинявам се! Грешката е моя.
http://fly.to/sfiction_bg
Огледален танц на Л.М.Бюджолд е издадена от Бард под №25 от поредицата ИСФ през 1995 г. Книгата е носител на награда Хюго за 1994 г.


Кой знае защо в сайта на BARD не фигурира...?!
http://www.bard.bg/authors/?al=%C1&AuthorID=13

В електронен вид на български също не можах да я намеря! Ще съм БЕЗКРАЙНО благодарен, ако някой я дигитализира!!! А в случай, че мога да помогна, СЪМ НАСРЕЩА ПО ВСЕКИ ВЪЗМОЖЕН НАЧИН!

Разбира се, ще "преора" и всички "антиквари" за нея.

Както би звучала комбинацията между Татанка Йотанка и Цезар

Хау! Аз, казах!
Аватар
piligrim
 
Мнения: 55
Регистрация: 18 април 2007, 22:32
Местонахождение: Русе

Мнениеот MikoBG » 08 юни 2007, 20:01

На мен също много ми харесва тази поредица. :D
За съжаление до сега не съм открил "Огледален танц" на български и се задоволих с това на руски. Май го имаше при Мошков. Ако решиш да го четеш на руски и не го откриеш - ще ти го пратя.
Аватар
MikoBG
 
Мнения: 60
Регистрация: 13 февруари 2007, 02:30

Мнениеот piligrim » 08 юни 2007, 20:22

MikoBG написа:На мен също много ми харесва тази поредица. :D
За съжаление до сега не съм открил "Огледален танц" на български и се задоволих с това на руски. Май го имаше при Мошков. Ако решиш да го четеш на руски и не го откриеш - ще ти го пратя.


Отдавна имам книгата на руски (на английски също), но на руски удоволствието не е толкова пълноценно, а с английския...
Щом я има издадена, има и надежда!
Аватар
piligrim
 
Мнения: 55
Регистрация: 18 април 2007, 22:32
Местонахождение: Русе

Мнениеот Гост » 22 юни 2007, 19:52

Та да му кажа и аз нещо на тоя пич от издателство труд.
Хайде да те попитам как ще ме спреш да отида с 3-ма приатели и портативен скенер и лап-топ в някоя бивлиотека и за три дена сканирам всичките книги които сте издали да ги направя на торент и да ги пусна в мрежата???Ами не можеш и тогава как ще си търсиш правата ? И каде?
Да ти кажа ли още нищо книгите ви са с такова лошо качество че не си заслужава да ги купи човек защото се разпадат при първото четене.
И още от втора ръка книги мажеш да купеш 1 кашон за около 20 лева. А от пунктовете за предаване на хартия за същите пари познай колко.
Та какво ми пречи да си изгубя два дена и да ги намеря и после да ги сканирам и на пук на тебе да ги кача в нета ? Ами нищо.
Тръгнали сте на кръстоносен поход защото Борислав се е обявил открито.
Опитайте се да спрете мен обаче дето съм анонимен!!!
И още хората свалят книгите от мрежата защото вашите са с такова лошо качество на изработка че ни си струва да дадеш 10 лв!
Гост
 

Мнениеот Госпожица Вещицата » 04 юли 2007, 19:32

Четох с голям интерес темата-oсобено копията на разменените мейли-макар и не цялата (заради обема й). Всъщност попаднах във форума от сайта на Борислав, където намерих книги на Ричард Бах (наскоро станал много харесван от мен автор). Едва ли има голямо значение поста ми тук, но темата ми беше много полезна, защото наскоро един приятел имаше подобен проблеми, затова исках да напиша поне ред към администратора.
Накефих се на темата,защото видях че не съм единствената която не дава за "вход по заведенията по 10лв" и която би дала 40 и кусур лева за последната купена от мен книга (без да споменавам коя). Много пъти случаен преглед на електронен вариант на дадено произведение са ме изпращали в книжарницата за да го купя за мен, или за подарък на приятел.
Поздравявам Борис за нервите и търпението, с което се е отнесъл през време на целия диалог и казвам едно голямо БЛАГОДАРЯ специално за качените книги на Р.Бах! По моя препоръка баща ми вчера купи две от тях и в момента чете захласнат едната в съседната стая :lol:
Продължавай все така,
Поздрави!
Николета.
Госпожица Вещицата
 

Следваща

Обратно към Авторско право, копирайт и други неща

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи форума: Николко регистрирани потребители и 0 гости