Страница 1 от 1

подреждането в бараярския цикъл

МнениеПуснато: 24 февруари 2017, 00:01
от сдсдфс
подреждането на произведенията е според вътрешната хронология
в такъв случай 17 и 18 трябва да се разменят, по време на сватбената история на иван, арал е още жив
и самата бюджолд казва, че хронологично криожега е няколко години по-късно